Algemeen

Met mijn jarenlange ervaring in grote en kleine nieuwbouw, renovaties en in nazorg projecten heb ik de kennis, expertise en een schat aan ervaring in huis. Ik ondersteun en geef advies over het geweldige plan, nieuwbouw of verbouw, dat u heeft. Op basis van uw individuele wensen kunt u een deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk advies verwachten.

Wat zijn uw plannen? Wat voor ideeën heet u? Wilt u (ver)bouwen?

Een deskundig bouwkundig rapport bespaart u onaangename verrassingen achteraf. U weet vooraf welke bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud uw pand heeft en hoe urgent ze zijn. Het zou toch erg vervelend zijn als u ná het plaatsen van een nieuwe keuken of het leggen van een nieuwe parketvloer ontdekt, dat de balklagen en/of het vloerhout verrot of aangetast is en dat alles er uit gebroken moet worden om de vloer te herstellen.

Onafhankelijk

De Lange Bouwtechnisch Adviesbureau garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar gegeven advies. De Lange Bouwtechnisch Adviesbureau verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers of welke tussenpersonen dan ook, die de resultaten van het advies zouden kunnen beïnvloeden.

Plan van Aanpak

Er kan voor u tevens een plan van aanpak gemaakt worden met de daarbij behorende kostenraming, zodat u de financiële zijde ook inzichtelijk heeft. Hierbij kunt u denken aan stap voor stap verbouwen in een meerjarig verbouwingsplan.

Technische omschrijving

Voor het aanvragen van offertes is een TO enorm handig. U vraagt meerdere offertes en u krijgt ook vergelijkbare offertes. Wanneer u zonder TO aanvragen doet kunt u geen offertes vergelijken omdat iedere aannemer het werk anders interpreteert of door uw enthousiasme een andere aanvraag heeft gedaan.

Wilt u de stookkosten reduceren?

Als Energie Prestatie Adviseur kan hij u helpen om de woning te optimaliseren met isolatie c.q. installatie advies.

Controles tijdens uitvoering.

Tijdens de uitvoering kan ik tussentijdse controles uitvoeren en vastleggen in een rapportage. De punten welke hier in zijn opgenomen zijn een advies waar de aannemer zijn kwaliteit mee kan verhogen dan wel verbeteren.

Projecten

Soest

Deze karakteristieke, vrijstaande jaren dertig woning is door diverse eigenaren verbouwd en aangebouwd. De huidige staat heeft nogal wat achterstallig onderhoud. Via complete bouwbegeleiding gaan we het pand er weer geheel fris bij laten staan, energetische verbeteringen en installatie wensen aanpassen.

Amsterdam

Een prachtige uitbouw met lichtstraat en complete interieur verbouwing. Begeleiding vanaf de sloop tot en met de oplevering

De Rijp

Prachtige Rijksmonument uit de 19e eeuw. Het pand had een begane grond vloer welke niet meer te redden was. In combinatie met een nieuwe vloer is er energetische verbeteringen aangebracht en is de installatie aangepast aan de moderne tijd. Dit alles zonder de monumentale status aan te tasten. 

Diemen

Woning volledig energetisch verbeteren. Bouwbegeleiding middels controles tijdens de uitvoering.

De Rijp

Pand uit 1963. In die tijd een moderne woning in een historische straat. Gevelaanpassing, interne verbouwing en energetische verbetering.

Diensten

Bouwbegeleiding is ontstaan door de wanprestaties van sommige aannemersbedrijven. Een bouwbegeleider is iemand die de belangen van een particulier durende een bouwproject beschermd.

Dit kan hij of zij doen omdat degene vaak veel ervaring heeft met bouwprojecten. En bovendien weet hoe er het best gecommuniceerd kan worden met de mensen die de klus uitvoeren. Een bouwbegeleider onderhoudt het contact tussen de verschillende bouwbedrijven en de particulier.

Vaak zijn er verschillende partijen betrokken bij een bouwproject, denk aan een timmerbedrijf, aannemer, loodgieter, dakdekker enzovoort.

Ik doe aankoopkeuringen en opleverkeuringen in samenwerking met Keuringsdienst voor Wonen. Voor info verwijs ik u naar hun site www.keuringsdienstvoorwonen.nl

Werkzaamheden Prijs
Meerjarig verbouwings- investeringsplan € 250 va
Plan van aanpak maken € 200 va
TO maken voor prijs opvraag incl aanvraag(en) € 180 va
Rondgang met aannemer € 180 va
Offerte vergelijken, overleggen, en aanbesteden € 225 va
Controle bezoek incl. rapportage € 220 va
(Voor) oplevering € 290 va

Neem contact op